sản phẩm

‘BlackBerry DTEK50’

BlackBerry DTEK50 mạ vàng 24K

BlackBerry DTEK50 mạ vàng 24K độc đáo bởi Karalux

Ngoài những phiên bản BlackBerry như Passport, Porsche, Priv hay BlackBerry Classic từng được Karalux độ vàng 24K.  Mới đây, Karalux tiếp tục giới thiệu BlackBerry DTEK50 mạ vàng 24K độc đáo và tinh Xem tiếp …